Bli medlem i Team TågCentralen

En förening är alltid summan av sina medlemmar.
En förening som fått för sig att skapa en tongivande destination i Småland – Minivärlden Ljungby – är inte bara summan, utan kvadraten på en mängd små olika insatser och intressen som råkar smälta samman på ett och samma ställe. TågCentralen.

TågCentralen är en osedvanligt ovanlig förening. Många tycker att vi är lite galna, men är själva galet förtjusta och imponerade av det vi gjort hittills och vad vi ämnar att göra.

Vi gillar nya medlemmar.
Vi gillar nya människor med nya perspektiv, kunskap, erfarenhet, kompetens, personlighet. Det stimulerar och skapar grogrund för oss som är ”gamla” i gården. Vi gillar att vi får alltfler kvinnor och barn i föreningen.

Ska vi nå våra visioner och mål så behöver vi också vara fler som engagerar sig och hjälper till på ett eller annat sätt. Bara under 2016 har vi blivit 25 nya medlemmar. Vilken energi detta gett. Men vi vill bli fler. När är det din tur?

Olika intresseområden
Idag är vi omkring 60 medlemmar som är mer eller mindre aktiva. Dessutom drygt 30 som är stödmedlemmar.

För att varje medlem ska kunna hitta en rolig och engagerande ”plats” i vår brokiga värld har vi antecknat oss på ett eller flera intresseområden. (Det hade varit enklare om vi drivit en bollklubb med olika lag kan jag säga….). Finessen är att då vet man vem som har samma intresse och kan prata ihop sig.

Lilla Småland
Landskapsbygge
Infrastruktur
Teknik och installationer
Modellbygge
Underhåll och service (Dr Schultzes bana)

Destination Minivärlden Ljungby
Marknadsföring
Visningar/utställningar
Ordning och reda/sekretariat
Historia/museum/bibliotek
Sponsring/partnerskap

Aktiv medlem
Kostnad: Vuxen (20 – 100 år) 300:- .
Junior (12-19 år) 100:-, För att medverka som junior under 15 år krävs en vuxens närvaro + ett vuxet medlemskap.

Som aktiv medlem förväntar vi oss att du på något sätt aktivt deltar i att förverkliga vår vision. Intresseområdena är en bra hjälp att utgå ifrån. En viss närvaro är naturligtvis lämplig annars lär vi ju inte känna dig och tvärtom. Vi har klubbkvällar på onsdagar 18 – 22, klubbdag på tisdagar 10 – 16 och Söndagskul varannan söndag 10 – 14.

Som aktiv medlem vill vi också att du engagerar dig i vår visningsverksamhet – allmänna visningar, gruppvisningar, sommarvisningar. Vi ser ju att när vi har många besökare så måste vi själva vara fler besöksvärdar. Vi är väldigt måna om att ta hand om våra besökare. De ska få en riktigt stor upplevelse och känna sig sedda och viktiga. Det är vår bästa marknadsföring.

Vi har inga intagningsprov som många andra föreningar, men TågCentralens styrelse förbehåller sig rätten att besluta om vem som kan vara aktiv medlem.

Familjegruppen
Vi har till vår stora glädje attraherat flera familjer som aktiva medlemmar. Varannan söndag träffas man på Söndagskul och bygger sin egen miniatyrvärld på barnens villkor. Detta är unikt och något vi är väldigt stolta över. Åldern ligger mellan 6 och 12 år.

Deltagande kräver ett vuxet aktivt medlemskap och närvaro av vuxen.

Stödmedlem
Kostnad 200:-/år, eller hur mycket du vill 🙂

Som stödmedlem bidrar du till att förverkliga vår vision genom att aktivt stödja oss och sprida kännedomen om Minivärlden Ljungby och kanske tipsa oss om något som du känner till eller tror vi kan ha nytta av.

Du är alltid välkommen som stödmedlem. Du betalar inget inträde vid visningar. Du har ingen rösträtt på vårt årsmöte.

Hedersmedlem
Styrelsen beslutar vem som blir Hedersmedlem i föreningen. Det kan du bli t.ex. genom en stor donation eller på något annat hedervärt sätt stöttat föreningen. Du betalar givetvis inget inträde på våra visningar.

Bli medlem
Betala till bankgiro 5433-8744 ”TågCentralen”.
Skriv för vad du betalar samt ditt namn, adress, telefon och e-post.

Medlem 20-100 år gammal: 300 kr/år
Medlem 12-19 år gammal: 100 kr/år. (För att medverka som junior under 15 år krävs en vuxens närvaro + ett vuxet medlemskap.)

Stödmedlem 200 kr/år, eller hur mycket du vill 🙂

Välkommen som medlem!